בש"א 178523/08 א 50605/08 אורלי פריד נ' פלוני אלמוני ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת בלהה טולקובסקי): בקשה למתן צו עשה, אשר יורה למשיבה 2 (תפוז אנשים בע"מ), למסור למבקשת את הפרטים שבידה אודות המשיב 1, גולש אינטרנט המכונה "רפיאל", לרבות כתובת IP וכל פרט אחר שנמסר על-ידו במהלך ההרשמה לאתר 'תפוז'. המבקשת, גננת המנהלת מספר גני ילדים, טענה כי הודעה שפרסם המשיב 1 בפורום באתר 'תפוז', מהווה לשון הרע אודותיה. נפסק - יש לקבל את הבקשה. בהעדר חקיקה המסדירה את סוגיית חשיפת זהותם של גולשים באינטרנט וקובעת נוסחת איזון סטטוטורית בין חופש הביטוי של הדוברים באינטרנט, לבין זכותו של הפרט להגנה מפני לשון הרע, הובעו בפסיקת בתי המשפט דעות שונות בסוגיה זו. משהצעת חוק מסחר אלקטרוני טרם גובשה לכלל חקיקה ומשטרם נפסקה הלכה על-ידי ביהמ"ש העליון, ראה ביהמ"ש לנקוט בדרך הביניים ולבחון הבקשה בהתאם למבחנים שהותוו על-ידי השופט עמית ב"פרשת רמי מור". במקרה דנן, מדובר בפרסום החוצה את גבולות הבעת הדעה, שכן יש בו משום ציון ופירוט "עובדות" אשר במידה ואין בהן אמת, עשויות להקים עילה לתביעה בגין לשון הרע. בנסיבות אלה, התקיימו אותן נסיבות המצדיקות את חשיפת פרטי הגולש האנונימי. הואיל והמשיבה לא הכחישה כי חסמה האפשרות להגיב על האמור בהודעה המשמיצה, לא ניתן לזקוף לחובת המבקשת את אי-פרסום הודעה הקוראת לגולש האנונימי להיחשף. מאידך, יש לאזן בין זכותה של המבקשת לחשיפת פרטיו של הגולש האנונימי לצורך הגשת תביעה, לבין האינטרס בשמירת האנונימיות של הדוברים ברשת, על דרך של חיוב בהפקדת ערבויות. המשיבה תעביר למבקשת את זהותו וכתובת ה- IP של הגולש האנונימי המכונה "רפיאל", אשר פרסם את ההודעה נשוא הבקשה ובכפוף להפקדת הערבויות שנקבעו.