פ 1481/08 מ.י. פרקליטות מחוז חיפה - פלילי נ' טל שוקי

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום חיפה, השופטת רחל חוזה): הנאשם, עובד מס הכנסה, שלף באופן יומיומי מידע ונתונים ממאגר המידע של רשות המיסים, שלא במסגרת תפקידו והעביר את המידע לאחר. הנאשם הורשע לפי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של הפרת אמונים והוצאת מסמך ממשמורת על-ידי עובד ציבור, פגיעה בפרטיות וחדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת. נפסק - העבירות בהן הורשע הנאשם הינן חמורות. מדובר במעשים הפוגעים באורח קשה ביותר בפרטיותם של אזרחים שנתוניהם האישיים מצויים במאגרים שהמדינה אמורה לעשות לשמירתם ולאי הפצתם וכאשר הנאשם הוא מי שהמדינה מינתה להיות אמון על שמירתם של נתונים אלה. בנסיבות המקרה דנן, ריבוי המעשים, היקפם והתמשכותם משך תקופה ארוכה מעידים כי אין מדובר במעידה חד פעמית ועל-אף עברו הנקי של הנאשם, הינם מלמדים כי נעשו במכוון, בשיקול דעת ותוך הפרה בוטה של האמון שניתן בנאשם. הוצאת המידע ממאגר מידע המכיל נתונים פרטיים וחסויים על אזרחי המדינה ומסירתו למאן דהוא, הינה חמורה כשלעצמה, אולם משנה חומרה יש בעובדה כי המידע נמסר לגורם שלא ניתן להתחקות אחריו. הנאשם נידון למאסר לתקופה של 20 חודשים, מהם 9 חודשי מאסר בפועל והיתרה על תנאי.