פ 6338/06 מדינת ישראל נ' ליבוביץ חיים ואח'

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין לנאשם 1, שלום תל-אביב, השופט חנן אפרתי): הנאשם שימש כמפקח הכנסה בפקיד שומה דן והורשע, לפי הודאתו, בעבירות רבות של מרמה והפרת אמונים, קשירת קשר לביצוע פשע, פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות במאגרי מידע ושימוש שלא כדין במאגר מידע, לאחר שמכר לחוקר פרטי מידע ממאגרי מס הכנסה. נפסק - עסקינן במספר רב של עבירות לאורך זמן, כאשר הללו בוצעו במודע ואגב נקיטת כללי זהירות, הסוואה וטשטוש עקיבות. הנאשם אדם בוגר ונושא משרה בכיר בשירות המדינה וככזה ניתן בו אמון רב, אותו הפר. הנאשם אף פגע בערך חברתי מוגן וחשוב והוא יחסי האמון שציבור האזרחים נותן ברשויות הממלכתיות המנהלות מאגרי מידע, שצנעת המידע האישי האגור בהם לא תהיה מופקרת. ידיעה כללית על כך שהנאצר במאגר מידע ממלכתי לא מוגן ולא שמור כדבעי, תביא חיש קל לפגיעה באמון הציבור בשיטה ובמערכת להבלעת נתונים. הנאשם נדון ל-30 חודשי מאסר, מתוכם 20 חודשי מאסר בפועל והיתרה על תנאי וכן לקנס כספי בסך 10,000 ש"ח.