בקשה לביטול פטנט מס' 118898: קומפרלס בע"מ נ' מובידום בע"מ

(החלטה, רשם הפטנטים, ד"ר מאיר נועם): בקשה לביטול פטנט שכותרתו "מערכת פיקוח וניהול חניה". נפסק -

  • האמצאה המתוארת בפטנט הינה ביסודה שיטה עסקית, על-כן יש לבדוק האם היא עומדת בתנאי הסף לכשירות לפטנט והאם היא "בתחום טכנולוגי". במקרה הנדון מדובר שיטה לניהול חניה, המורכבת ממאגר מידע ממוחשב, איסוף מידע מהמשתמשים והפקת נתונים אודות זמינות החניה. מדובר בשיטה עסקית, כאשר השלבים מהם היא מורכבת הינם שלבים הנמצאים במרחב המסחרי והעסקי ולא במרחב הטכנולוגי, שהוא המרחב הכשיר לפטנט.
  • מדובר באמצאה שניתן לטעון לגביה שיש לה פן טכנולוגי בתחום המחשבים ותקשורת הסלולר, או למצער המצאה היברידית - שחלקה שיטה עסקית וחלקה האחר בתחום טכנולוגי הכשיר לפטנט, שכן יש בשיטה המתוארת שימוש באלמנטים טכנולוגיים, כגון טלפון סלולרי ומאגרי מידע. כפי שנקבע בהחלטת הרשם בענין אלי תמיר, באמצאה היברידית: אם לב האמצאה בתחום הטכנולוגי, האמצאה כשירת פטנט ואם לאו - אינה כשירת פטנט. במקרה הנדון, הפן הטכנולוגי המתואר באמצאה הינו הפן השולי והטריוויאלי בה ואין בו כל חדשנות.
  • השימוש שנעשה בטכנולוגיות התקשורת ומאגרי המידע הינו שימוש רגיל באלמנטים טכנולוגיים ידועים. לפיכך, האמצאה בכללותה אינה כשירת פטנט. גם אם הייתה מועלית הטענה כי מאגר המידע חדשני, הרי שמדובר ברכיב מבוסס תוכנה, החוסה תחת הגנת זכויות היוצרים. לפיכך, יש לסווג את האמצאה הנדונה כהמצאה היברידית "מזויפת".
  • לב האמצאה הינו השיטה העסקית והיישום שלה הינו באמצעות שימוש בתוכנת מחשב (מאגר מידע). שתיהן (הן השיטה העסקית והן תוכנת המחשב) מחוץ להגדרת האמצאה כשירת הפטנט. כן אין מחלוקת כי אין כל חידוש בתקשורת הסלולרית המתוארת בפטנט.
  • במקרה דנן לא נטען כי לב האמצאה הינו במערכת מחשב חדשה ואף לא נטען לרכיב חומרה או תוכנה כלשהו, שהוא חדש או מפתיע. אף לטענת בעלת הפטנט, החידוש וההתקדמות ההמצאתית (אם קיימים) שבפטנט, טמונים בשיטה העסקית עצמה. לפיכך, יש לקבוע כי האמצאה הנתבעת בפטנט נשוא ההחלטה עיקרה שיטה עסקית ואינה כשירת פטנט שכן אינה בתחום הטכנולוגי. דין הפטנט לביטול.