תק 2134/08 גבאי אמיר נ' הירשברג דודי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים, השופטת יעל ייטב): התובע, רואה חשבון במקצועו, מנהל אתר אינטרנט בענייני מיסוי. בחודש אוגוסט 2007, גילה התובע כי קטעים מתכניו של האתר, פרי יצירתו, הועתקו לאתר האינטרנט של הנתבע, המתחרה בו. נפסק - התוכן שפורסם ראוי להגנת הדין, אף שנעשה בו שימוש במונחים מקצועיים. אין מחלוקת בין הצדדים על כך שקטעים ממאמר מקצועי של התובע פורסמו באתר האינטרנט של הנתבע, מבלי שניתנה הרשאה לכך ומבלי שניתן לתובע קרדיט. אין לקבל את הטענה לפיה שולב התוכן באתר בשל טעות אנוש. העלאת חומר לאתר אינטרנט מחייבת פעולה אקטיבית, הדבר אינו נעשה באקראי. לא הוכח שמדובר באתר בהקמה ומה נפקותה של טענה זו לעניין הפגיעה בזכות הקניין. לעניין ההפרה, אין די בכך שלאחר שהתובע פנה לנתבע הוסר המידע מהאתר. התביעה התקבלה. לאור הנסיבות - משך הזמן שהחומר הופיע באתר האינטרנט, נתוני מספר הגולשים, טיב האתר וטיב החומר המועתק, די בפיצוי לתובע בסך 10,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 500 ש"ח.