בש"א 11646/08 א 1636/08 The Football Association Premier League Ltd נ' פלוני ואח'

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן): האם למבקשת, ליגת הכדורגל המקצוענית באנגליה, יש זכויות יוצרים בצילומי משחקי הליגה, מכוחן היא רשאית למנוע את העמדת המשחקים לרשות הציבור באינטרנט? המשיב 1 (פלוני), הוא מפעיל אתר האינטרנט "livefooty", ששידר ובכוונתו לשדר בעתיד את משחקי הליגה. המבקשת עתרה למתן צו, שיורה למשיבות 2-3 לגלות את זהות המשיב 1, על-מנת שהמבקשת תוכל להמשיך בהליכים המשפטיים נגדו. נפסק -
  • בהעדר חקיקה, על-אף הצ"ח מסחר אלקטרוני הקורמת עור וגידים, אין עדיין הליך המתייחס להוצאת צווים הנוגעים לרשת האינטרנט בכלל ולחשיפת זהות גולשים או מפעילי אתרים בפרט. עם זאת, מתן צו עשה נתון לשיקול דעת ביהמ"ש מכח ס' 75 לחוק בתי המשפט. על ביהמ"ש, בשקלו מתן צו כאמור, להשתכנע כי יש חשש לביצועה של עוולה.
  • אין מחלוקת כי אין זכויות יוצרים במשחק הספורט עצמו. מתן הצו מחייב דיון בשאלה - האם יש זכויות יוצרים בצילום משחקי ספורט בשידור חי? אם אין זכויות יוצרים בצילום המשחק, אין לכאורה עוולה ואין מקום לחשוף את פרטי מפעיל האתר.
  • העידן הדיגיטלי, כניסת האינטרנט ופיתוח טכנולוגיות להעתקת ושיתוף קבצים, מציבים אתגרים לעולם המשפט. טכנולוגיות אלו מאפשרות שימושים חוקיים לצד שימושים בלתי חוקיים. לאחרונה נטען כי התעשיות הקיימות לוחצות להרחבת דיני זכויות היוצרים, במטרה להגן על השווקים הקיימים. הרחבה המביאה לצמצום בנחלת הכלל. עם כניסתו לתוקף של חוק זכויות יוצרים החדש, על ביהמ"ש לבדוק האם הרחבה זו היא לטובת הציבור.
  • מעיון ראשוני בחוק זכויות יוצרים החדש, סבור ביהמ"ש כי לאור האיזון החדש שיצר המחוקק אין לקבוע כי יש זכויות יוצרים בצילום של משחק ספורט בשידור חי. מה שמעניין את צופי הטלוויזיה הוא המשחק עצמו ואין כמעט חשיבות ל"יצירה המקורית". היינו, זוויות הצילום וההילוכים החוזרים. מה שחשוב הוא מהלך המשחק והתוצאות בזמן אמת.
  • יש לבחון את השאלה, לאור החוק החדש והאמנות החלות בדין הישראלי, מתי ראוי ליתן צו בישראל ומה משמעותו של צו כזה, אם בעל האתר יכול להעבירו למדינה שלישית, או שמדובר בטכנולוגיה שאינה מחייבת החזקת הקבצים באתר כלל ועיקר. יש אף לשקול האם ראוי במקרה זה לומר שיש הפרה צפויה ביצירה שטרם באה לעולם? שהרי משחקי הכדורגל לעונת 2008/9 טרם שוחקו וטרם צולמו.
  • לפי ס' 11 לחוק החדש, זכות היוצרים היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, בין השאר, שידור והעמדת היצירה לרשות הציבור. זכות זו נובעת מטכנולוגיית האינטרנט והיא מסדירה סוגיות הנוגעות להעלאת יצירות לרשת והפצתן בחינם. בעבר, ההפרה המרכזית נעשתה באמצעות העתקה. כיום, בעידן האינטרנט, אחת ההפרות הבעייתיות ביותר היא העמדה לרשות הציבור באינטרנט. זכות זו הרחיבה מאוד את זכויות היוצרים ומנגד הורחבו זכויות המשתמשים והגנות השימוש ההוגן. יש לבחון את היקפה של זכות חדשה זו.
  • כיוון שלשאלות המתעוררות בהליך יש השלכה ציבורית, נראה כי יש לאפשר ליועמ"ש להתייצב בהליך ולהביע עמדתו. ביהמ"ש ער לעובדה כי מדובר בבקשה לצו לחשוף את שם בעל האתר, כדי שניתן יהיה לבקש צו מניעה זמני, על-מנת למנוע את שידורי ליגת הכדורגל הצפויה להיפתח באוגוסט. אולם, כיון שמדובר במקרה ראשון הנדון לפי חוק זכויות יוצרים החדש ולאור מרכזיות הנושא, ראוי לאפשר את התיצבות היועמ"ש. כיון שבטכנולוגיה הקיימת לשידור מסוג זה באינטרנט, בשלב זה, בו לא יכולים לצפות המוני אנשים, הרי שהנזק שיגרם הוא בר-פיצוי.
  • המשיבות 2-3 הצהירו כי יקיימו כל צו שייתן ביהמ"ש. יש להורות על מחיקתן מהליך זה. עליהן לשמור על כל מידע שיש להן בנוגע לבעלים או המפעיל של האתרים וכתובות המייל המפורטות בבקשה. כך, שאם יינתן בסופו של יום צו המורה על חשיפת הפרטים, יוכלו למלא אחר הצו.
עדכון: בעקבות הודעת המשיב 1 (פלוני), לפיה הסיר את האתר וכי הוא מעונין להגיש תגובה לענין עצם חשיפת פרטיו, התיר ביהמ"ש למשיב, ביום 5.8.2008, להשיב לבקשת המבקשת לחשיפת פרטיו, באופן אנונימי באמצעות ב"כ.