ת"א 5197-06-08 שמואל בר תור ואח' נ' דב הירש

(החלטה, שלום עפולה, השופט יונתן אברהם): בקשה לצו עשה, לפיו יורה ביהמ"ש למשיב להסיר כל תוכן הנוגע למבקשים מאתר האינטרנט "ויקי עפולה" שבניהולו וכן כי ימנע מלפרסם כל תוכן הנוגע למבקשים. המבקשים טענו כי באתר מתפרסמות כתבות המהוות לשון הרע אודותם ופוגעות בפרטיותם. המשיב טען כי מדובר באתר שיתופי וכי בעבר נמנה על כותביו, אך הכחיש כי הוא מנהל את האתר או כתב את התכנים נשוא הבקשה. נפסק - ביהמ"ש אינו נדרש בשלב זה להכריע אילו מבין הגרסאות נכונה היא, הכרעה זו תעשה ככל שיידרש בהליך העיקרי. אמנם לא הוצגה אפילו ראיה לכאורה להיות המשיב בעל האתר, או העורך האחראי, אולם אין בכך כדי למנוע את מתן הסעד הזמני, נוכח עדות המשיב בדבר אופיו ומהותו של האתר, אליו כל אחד יכול להיכנס ולערוך את תכניו. המשיב הודה שהוא אחד המשתמשים באתר והמפרסמים בו יחד עם אחרים ובצירוף לכך, כי הוכחה תשתית ראייתית לכאורית הקושרת את המשיב עם הפרסום, הרי שהוכחו התנאים למתן הצו הזמני. ניתן צו זמני האוסר על המשיב לפרסם באתר אינטרנט כלשהו תכנים שיש בהם כדי ליצור שם רע למבקשים, כגון הפרסומים נשוא הבקשה. באשר לצו העשה, הרי שמדובר באתר החסום למשתמשים רגילים ונדרשת הקלדת שם משתמש וסיסמה ועל כן, אין מדובר באתר החשוף לציבור בכללותו והצורך בצו התייתר.