ב"ש 4752/07 פ 6952/06 הדר דורון נ' פרקליטות מחוז ת"א

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט יצחק יצחק): בקשה להורות למשיבה למסור לב"כ המבקש חומר חקירה, בהתאם להוראות ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב). הנאשם חשוד בניסיון להשפיע על שער מספר מניות, באמצעות מצגי שווא שנעשו בלוח ההודעות באתר האינטרנט של העיתון "גלובס". המבקש דורש לקבל את מלוא תוכן ההודעות שפרסם בפורום "גלובס", בין השנים 2004-2006. נפסק - המבחן בו ייעזר ביהמ"ש בהחלטתו לענין היקף החומר הראייתי שיחשב כ"חומר חקירה", כאמור בס' 74 לחסד"פ, הינו מבחן הרלבנטיות. אין ספק, שההגנה עשויה למצוא ברצף ההודעות חומר רב העשוי לשמש לטובת הנאשם. ההודעות הנשלחות לפורום האינטרנט הינן הודעות הנשלחות ברצף ואין לקטוע רצף זה בטענה כי חלק מההודעות אינן רלבנטיות להגנת הנאשם. יש להניח כי גם הודעות שאינן נוגעות לתקופה בה נעברו העבירות יכולות לתרום להגנת הנאשם. על התביעה החובה להשיג החומר המבוקש ולאפשר לנאשם לעיין בו.