ע"א 9725/04 אשבורן נ' CAE Electronics

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטים גרוניס, נאור ורובינשטיין): האם הענין הנדון נופל בגדרן של אחת מעילות ההמצאה המנויות בתק' 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, לצורך היתר המצאה אל מחוץ לתחום? נפסק - הודעות הדואר האלקטרוני שהוחלפו בין הצדדים, שהינן קצרות וחסרות פירוט מטבען, אינן ממלאות בנסיבות הענין את התנאים הדרושים לכריתת חוזה. עם זאת, המערערת הצליחה להראות שקיימת לה תביעה הראויה לטיעון, ככל שזו נוגעת להתנהגות המשיבה במהלך המו"מ לכריתת החוזה. באשר למיקום המו"מ בין המערערת למשיבה, הרי שבעולם המודרני, על אמצעי התקשורת הקיימים בו, קשה לעיתים לקבוע היכן מתנהל המו"מ. ביכולתם של הצדדים לנהל מו"מ באמצעות טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני או שיחת וידאו מרובת משתתפים. המערערת סומכת את טיעוניה, בעיקר על הודעות דוא"ל שנשלחו אליה ארצה. די בכך שנאמר כי נתמלאה הדרישה שבתקנה 500(7) באשר למקום המעשה.