פ 1172/05 מדינת ישראל נ' פרץ יוסף

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת חיותה כוחן): הנאשם הועמד לדין בעבירות של פגיעה בפרטיות ושימוש שלא כדין במאגר מידע. במהלך השנים 1998-2000, קיבל הנאשם מידי אחר מידע חסוי על אזרחים מתוך מאגרי מידע, תמורת סכומי כסף. בנוסף, במהלך שנת 2000 העביר הנאשם לאחר פלטי שיחות יוצאות של מכשיר סלולרי, שהוצאו ממאגרי מידע. שירות המבחן המליץ להטיל על הנאשם שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה. נפסק - מקרה זה אינו נכנס לגדר המקרים בהם יש להמנע מהרשעה. נאשם זה, לא זו בלבד שבמספר הזדמנויות קיבל מידעים לאורך תקופה של מספר שנים, אלא שאף סיפק מידעים תמורת כסף. יש להרשיע את הנאשם בעבירות בהן הודה. על הנאשם נגזרו 8 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 4,000 ש"ח.