א 38040/05 Future Electronics נ' אלספק הנדסה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת נועה גרוסמן): דיון בטענת המבקשת לפיה היא אינה נציגתה המוסמכת של הנתבעת (חברה זרה שמושבה בארצות-הברית) בישראל וכי אין היא יכולה לשמש ככתובת ראויה לקבלת כתבי בי-דין עבורה, למרות אזכורה באתר האינטרנט של הנתבעת. נפסק - היותה של המבקשת סוכנת של הנתבעת עדיין אינה הופכת אותה מורשה לקבלת כתבי בי-דין עבורה. גם אזכורה של המבקשת באתר האינטרנט של הנתבעת, עדיין אינו הופך אותה למורשה לקבלת כתבי בי-דין. מדובר במנגנון להקלת דרכם של פונים ולקוחות, המבקשים לקשור קשר מסחרי עם הנתבעת באמצעות מפיציה בישראל. האזכור באתר האינטרנט הוא "חלון הראווה" של הקשר הנ"ל. אך, אזכור באתר אינטרנט ואפשרות ליצור קשר עם הנתבעת דרך המבקשת, גם באמצעות אתר האינטרנט, עדיין אינו יוצר סוכנות בלעדית או נציגות מורשה בישראל. דף האינטרנט אינו מהווה מצג המקנה למבקשת מעמד מיוחד. זהו כלי טכני, תועלתני, שנועד לאפשר ביצוע הזמנות של סחורות הנתבעת. גם בעולם הווירטואלי, אזכורים ברשת האינטרנט, עדיין אינם מייצרים מעמד של מורשה. קישורים (Links) נפוצים ברשת האינטרנט, כאשר באמצעותם ניתן לדלג בקלות וביעילות מאתר לאתר. קיום הקישור עדיין אינו מקנה מעמד משפטי ואינו יוצר זיקות מחייבות בין המקשר למקושר. הבקשה התקבלה.