א 1456/03 בש"א 9179/06 סלקום ישראל בע"מ נ' גיא יוחנן ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת שרה גדות): בקשה לסילוק נספחים וסעיפים מכתב בי-דין בתובענה המבקשת הכרה כתובענה ייצוגית. הוחלט - תקנה 9 לתקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיון), התשמ"ו-1986 קובעת כי עובדי משרד התקשורת לא יגלו ידיעות ומסמכים שקיבלו ממי שנתונים לפיקוחם. משכך, מסמכים שהוכנו על יסוד נתונים שסיפקו בעלי רשיונות הינם מסמכים חסויים. אין זה משנה שאותם מסמכים פורסמו באתר האינטרנט הרשמי של משרד התקשורת במשך שנה ושחברות הסלולר לא מחו כנגד פירסומם שם. פרסום הדו"חות אינו שולל את מטרת החסיון, שהיא לעודד שיתוף פעולה בין רשתות הרט"ן למשרד התקשורת, ולמנוע את חששן כי המידע הנמסר עלול לשמש נגדן בסכסוך אזרחי. תכלית זו מוסיפה לדבוק בדוחות, אף שאינם עוד סודיים.