ת.ק. 2152/06 שי מנסדורף נ' סלקום ישראל בע"מ

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים, השופט יצחק שמעוני): התובע מסר לתיקון שני מכשירי טלפון סלולריים שבבעלותו, במרכז התיקון של הנתבעת. במהלך תיקון המכשירים, מחקה הנתבעת מידע שהיה שמור בהם ובכלל זה הודעות SMS. התובע טען כי על הנתבעת לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו, כתוצאה ממחיקת המידע שהיה שמור במכשירים. נפסק - התובע לא הוזהר לגבי הסיכון לאובדן המידע השמור במכשירים, בעת עדכון גרסה למכשירים. התובע לא ביקש את עדכון הגרסה ואף לא נאמר לו שכך ייעשה. יש להניח כי למידע השמור במכשירים היה ערך רב לתובע. עם זאת, לא הוכח מהו המידע שנמחק, מהו מספר ההודעות שהיה שמור במכשירים ומה ערכן. על התובע היה לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ולשמר את המידע באופן שלא יגרם לו נזק כתוצאה מטיפול במכשירים, על-כן לתובע אשם תורם בשיעור משמעותי. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי כספי בסך 750 ש"ח וכן הוצאות משפט.