ת.א. 5026/04 012 קווי זהב בע"מ נ' אמיר גנס

אולי יעניין אותך גם

(הסכם פשרה, בית משפט שלום כפר סבא, השופט רמי אמיר): הסדר שקיבל תוקף של פסק דין והביא לסיומה תביעה תקדימית שעניינה בהתקפת דואר זבל. ההסדר צרף להליך כנתבעת חברה בשליטת הנתבע. הנתבע וחברתו התחייבו לא מלשגר, לקבל, לנתב, להעביר ו/או לאחסן באמצעות מערכות התקשורת של התובעת ו/או על גבן הודעות דואר אלקטרוני ומסרי בזק אחרים מכל מין וסוג. בנוסף התחייבו שלא להתחבר לשירותי הגישה לאינטרנט של התובעת, במישרין או בעקיפין, בעצמם או על ידי או עבור אחרים. כל פגיעה באדם כתוצאה מפעולה שייבצעו בניגוד להתחייבויותיהם בהסדר הפשרה, יזכו את התובעת בסך של 5,000 ש"ח כפיצוי בלא הוכחת נזק. בנוסף זכאית התובעת במקרה כזה לתבוע את נזקיה הריאלים וכן לחזור ולתבוע את הנזקים נשוא התביעה שהוסדרה בין הצדדים. התביעה שכנגד נדחתה ללא צו להוצאות.