בש"א 25370/05 ת.א. 1842/05 Master Card International Inc נ' אר.אקס.פיימנתס (ישראל) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת רות רונן): בקשה לסילוק תביעה על הסף, בטענת 'פורום לא נאות'. התובעת עוסקת בסחר אלקטרוני בתרופות מרשם באמצעות האינטרנט, לרבות בארצות-הברית. הנתבעות חדלו לספק לתובעת שירותי סליקה, בשל עמדת הרשויות בארצות-הברית באשר למכירת תרופות באמצעות האינטרנט. נפסק - לצורך בירור שאלת הפורום הנאות לדיון בתביעה יש לבחון: מהו הפורום שלו מרב הזיקות לדיון, מה היו ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ומהו הפורום שיש לו ענין אמיתי לדון בתביעה. לסכסוך יש זיקות רבות לפורום האמריקאי וישנן גם זיקות לפורום הישראלי, למבחן זה אין תוצאה חד משמעית ומובהקת, כמו גם למבחן ציפיות הצדדים. באשר לפורום שיש לו עניין אמיתי רב יותר לדון בתובענה ; בענין יחול הדין האמריקאי. למערכת המשפט האמריקאית יש אינטרס משמעותי בבחינת שאלת האפשרות לשווק תרופות מרשם באמצעות האינטרנט לארצות-הברית. מנגד, לפורום הישראלי אין כל ענין מיוחד בבירור שאלה זו. הפורום הנאות לדון בתובענה הוא הפורום האמריקאי. התביעה כנגד המבקשת נמחקה.