ת.פ. 40061/06 מדינת ישראל נ' האפרתי

אולי יעניין אותך גם

(גזר דין, מחוזי תל-אביב, השופטת ברכה אופיר-תום): גזר דינם של הנאשמים בפיתוח הסוס הטרויאני והפצתו. בית המשפט קיבל עיסקת טעון וגזר על הנאשמים 4 ו- 2 שנות מאסר בפועל בנוסף לקנס בסך של מיליון ש"ח שיחולק בין קורבנותיהם. נפסק -
  • "הפסיקה קבעה, ככלל, סטנדרטים נמוכים למדי בענישת עברייני מחשב ובעבירות נילוות אל אלה, וזאת, מבלי כל פרופוציה למלל התקיף שליווה את מרבית הדיונים בגזרי הדין הרלוונטיים";
  • "הפגיעה שפגעו... הנאשמים דנן בקרבנותיהם, היא, לא רק פגיעה בהם ובפרטיותם, אלא, גם פגיעה חובקת זרועות עולם, המופנית כלפי הציבור בכללותו, בהציבה למולו איום מתמיד של פריצה לכל הסודות והמידע האצורים במחשביו, שמחסומיהם הוסרו";
  • "במשך חודשים, כך הובהר, פעלו הנאשמים במחשביהם של גורמים מרכזיים במשק, מבלי שאלה הבחינו כלל בנעשה בתוך ביתם שלהם, למרות ועל אף כל אמצעי המיגון ודרכי הבטחת המידע שעמדו לרשותם. מצב הדברים המתואר, מחייב, מטבע הדברים, נקיטה בכל האמצעים, לצורך מיגורה של התופעה, כולל, ענישה משמעותית ומרתיעה על מבצעיה. בנסיבות אלה, אך מובן מאליו הוא, שאילולא הסדר הטיעון שקשרו הנאשמים עם התביעה, היו צפוים הם לעונשים כבדים מאד, אשר אמורים היו לעמוד על שנות מאסר ארוכות".