א 158128/02 אקספרס טורס רמת-גן 1981 בע"מ נ' באטרפליי וורלד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת מארק-הורנצ'יק): מתי ניתן לקבל כראיה מסמך שהופק מרשת האינטרנט (בנסיבות הענין - דו"ח מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)? כדי שמסמך שהופק מהאינטרנט ייחשב כרשומה מוסדית עליו לקיים ארבעה תנאים: א. אתר האינטרנט של המוסד משמש להצגת מידע ורשומות של המוסד לציבור. מקום בו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעמידה לעיון הציבור פנקסים פומביים שונים הנערכים על ידה במהלך העסקים הרגיל, תחשב כמי שמציגה את רשומותיה המוסדיות באינטרנט. אין כל מניעה שבעל דין יציג בפני בית המשפט פלט שהפיק מן המידע שהוצג באותו אתר; ב. יש להתמקד בשאלת תפקידו של ספק השירות בהספקת אותו מידע על מנת לוודא שאין מדובר בתוכן שמקורו בצד שלישי כלשהו. תנאי לקבילות המידע הוא הצגת ראיה חיצונית שיהא בה כדי ללמד על מקור התוכן; ג. מידע קביל מאתר האינטרנט של מוסד יהיה רק אותו מידע שהמוסד נוהג במהלך העסקים הרגיל לערוך רישום לגביו; ד. ההנחה היא שרוב האתרים ברשת האינטרנט מקיימים מדיניות אבטחה מפני פרצות. הכלל שביסוד הרשומה המוסדית לפיו מוקנה תוקף ראייתי למידע שהציבור מייחס לו מהימנות, יחול גם ביחס למידע מן האינטרנט.