רע"א 6823/05 אברהם רואימי נ' בנק לאומי לישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט העליון, השופטת ע. ארבל): בקשת רשות ערעור על חלק מהחלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א (ע"א 1243/05, החלטת השופטת ש. דותן מיום 19.6.2005). במסגרת הליכי תובענה של הבנק נגד המבקש, הגיש המבקש בקשה לגילוי ספציפי של מסמכים. בין היתר דרש כי יתאפשר לו לעיין בכל הודעות הדואר האלקטרוני שהוחלפו בין עובדי הבנק בעניינים נשוא התובענה. נפסק – הערעור התקבל. נכונה גישת ביהמ"ש המחוזי לפיה "לא יעלה על הדעת שסוגי המסמכים יקיפו כל סוג של נייר, הקלטה או דואר שהוחלף..". עם זאת, יש לזכור כי מטרת הליכי הגילוי והעיון במסמכים הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים פתוחים. לעניין גילוי הודעות דוא"ל – הלכה היא כי ביהמ"ש יתיר עיון גם בסוגי מסמכים, מקום בו אין ביכולתו של בעל דין להצביע על מסמך ספציפי. הודעות דוא"ל נשמרות במחשב וניתן לבצע חיפוש באמצעות המחשב של הודעות רלבנטיות. על הבנק לגלות את כל הודעות הדואר האלקטרוני הכוללות את שמו של המבקש או את מספר התיק שניהל בבנק. החיפוש הוגבל למחשבי עובדי הבנק שעסקו בהלוואה נשוא התובענה.