בשא 20311/05 (א 2258/05) דן אנד ברדסטריט ואח' נגד לב אמון יזמים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט י. זפט): הגנה על מאגר מידע באמצעות דיני חוזים. עובדות - חב' דף רץ מנויה על מאגר מידע עסקי של המבקשת. הסכם המנוי אסר עליה "להעביר ו/או למסור ו/או לפרסם ו/או לגלות את מאגר המידע ו/או חלק ממנו ו/או את סיסמת הגישה למאגר המידע ו/או מחבר ("פלאג") החומרה המאפשר גישה למאגר המידע, לכל אדם ו/או גוף כלשהו". אלא שהחברה העבירה את ערכת הכניסה למאגר המידע לחב' לב אמון. הוחלט - עצם קיומה של ערכת כניסה למערכת מחשב, מלמדת שהשימוש במערכת זו יועד רק למנויים ולא לאחרים. בנסיבות אלה, היה על מי שקיבלו את הערכה (שלא מידי בעלי המערכת) לברר בטרם קיבלו אותה אם המעביר התחייב שלא למוסרה לאחרים. משלא נטען שעשו כן, יש לראותם כמי שלכאורה ידעו על התחייבויותיה המעביר שאסרו העברה כזו. בנסיבות אלה יש לראות את מקבלי ערכת הכניסה כמי שגרמו להפרת הסכם המנוי בין בעלי מערכת המחשב למעביר הערכה. 

"המבקשת עמלה וטרחה באיסוף נתונים וניהול מאגר המידע שבאתר האינטרנט שלה והיא זכאית לפעול להגנת המידע שבמאגר מפני שימוש של גופים שלא הורשו על ידה להשתמש במאגר. ככל שיש בסעד הזמני המבוקש כדי לפגוע באפשרותה של לב אמון לקיים את התחייבויותיה כלפי לקוחותיה אין בכך כדי להצדיק מתן אפשרות ללב אמון להמשיך ולדלות מידע מאתר האינטרנט של המבקשת מבלי ששילמה בעד שימוש כזה. בוודאי שכך במקום שלב אמון מספקת ללקוחותיה מידע אותו היא שולפת ממאגר המידע של המבקשת תוך כדי התחרות במבקשת במתן שירות זה. לב אמון יכולה להמשיך ולפעול בתחום עיסוקה תוך הסתמכות על עמלה והשקעותיה באיסוף הנתונים הדרושים ללקוחותיה בלי לחדור לאתר האינטרנט של המבקשת ללא נטילת רשותה."

עדכון: ביום 10.4.2007 דחה בית המשפט העליון, השופט א. גרוניס, את בקשת רשות הערעור שהגישו הנתבעים, למעט לעניין שכרו והוצאותיו של כונס ותופס הנכסים [רע"א 11356/05 רע"א 11387/05 דף רץ שירותי הדפסה בע"מ ואח' נ' D&B - דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ].