ת.א. 6182/04 לייבדיאנאס בע"מ נ' קומפוי-ווב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית-המשפט המחוזי בירושלים, השופטת מרים מזרחי): התובעת והנתבעת 1 הן שתי חברות מסחריות העוסקות בהקמת, אירוח ותחזוקת אתרי אינטרנט. התובעת טענה כי הנתבעת 1 העתיקה והציגה באתר המופעל על-ידה, ארבעה דפים מאתר האינטרנט של התובעת. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסבה על מספר הפרות זכויות היוצרים שבוצעו, וכפועל יוצא מכך – גובה הפיצוי הסטטוטורי שייפסק לזכות התובעת. נפסק - הצגת דפי האינטרנט המועתקים באתר האינטרנט של הנתבעת 1, מהווה הפרה של זכות היוצרים ופגיעה בקניינה הרוחני של התובעת. התובעת לא הוכיחה כי כל אחד מדפי האינטרנט המועתקים הוא בעל חשיבות כלכלית נפרדת, המהווה דף הנצרך על-ידי משתמשי האתר בנפרד. כמו כן, לא הוכחה מידת השקעה נפרדת בכל אחד מהדפים המועתקים. לפיכך אין המדובר ביצירות נפרדות והעתקת דפי האינטרנט היא בגדר הפרת זכות יוצרים אחת. נפסקו אפוא פיצויים סטטוטוריים, ללא הוכחת נזק, בסך 20,000 ₪ בגין העתקת עמודי האתר (פגיעה בזכות הכלכלית) ופיצוי נוסף בסך 10,000 ₪ בגין הפרת זכותה המוסרית של התובעת, הואיל ובדפים שהועתקו לא אוזכר שמו של מחבר הטקסטים.