א 40215/03 מרקט-פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשורת בע"מ

(פסק-דין חלקי, שלום ת"א, השופטת נועה גרוסמן): תביעה בגין הפרה נטענת של הסכם בין הצדדים. התובעת היא חברה המפעילה ומשווקת זירת תיירות מקוונת באינטרנט. הנתבעת מפעילה ומשווקת אתר-סף (פורטל) המספק לגולשים שירותי תוכן ושירותי הפנייה לאתרים אחרים. ביולי 2003 התקשרו הצדדים בהסכם לחצי שנה, עם אופציה להארכה לשנה נוספת, ולפיו התחייבה הנתבעת להציב באתרה מנוע חיפוש שהפנה באופן בלעדי למאגר המידע שבאתר התובעת. במהלך אוקטובר 2003 הציבה הנתבעת בערוץ התיירות מנוע חיפוש של חברה מתחרה ולאחר מכן אף הסירה את מנוע החיפוש של התובעת. לטענת התובעת, במעשיה אלה הפרה הנתבעת את ההסכם. מנגד, טענה הנתבעת שבהסכם הוענקה לה הזכות להפסיק בכל עת את פרסומי התובעת על פי שיקול דעתה והוסיפה שהפסקת הפרסום נעשתה לאור התחייבות קודמת לחברת איסתא ולאחר שהצעות חלופיות שהציעה לתובעת נדחו על ידה. נפסק - הנתבעת הפרה את ההסכם ברגל גסה ודרכה על זכויותיה החוזיות של התובעת. בראש ובראשונה מתבטאת ההפרה בהוספת מנוע חיפוש נוסף בתקופה בה הובטחה בלעדיות לתובעת. מלשון ההסכם ומן הנסיבות שתוארו ברור כי הושגה גמירות דעת להעניק לתובעת זכות למנוע חיפוש בלעדי לחצי שני עם אופציה להארכה. גרסתה של הנתבעת שלפני כריתת ההסכם נתנה התחייבות להעניק מנוע חיפוש לאיסתא תמוהה ביותר ואינה עולה בקנה אחד עם הנאמר בחוזה ועם החובה לנהל מו"מ ולקיים חוזה בתום לב. נראה שהתנהלות הנתבעת נבעה מכך שבעת שנוהל המו"מ היא לא הייתה מודעת לפוטנציאל הכלכלי של ערוץ התיירות. אין בעובדה שהנתבעת הבינה לאחר עליית האתר שהיא יכולה להפיק יותר רווחים כדי לאפשר לה לפעול בניגוד ללשון החוזה, והיא איננה יכולה לקבול על כך שהתובעת דחתה הצעות חילופיות שהעלתה בפניה. נוסף על כך, הנתבעת הפרה את ההסכם כשהסירה את מנוע החיפוש של התובעת מן האתר לפני תום חצי השנה הראשונה ולאחר שהתובעת הודיעה לה מפורשות בכתב על רצונה לממש את תקופת האופציה לשנה נוספת. אין לקבל את טענת הנתבעת כי מדובר בהפסקת פרסום לגיטימית העולה בקנה אחד עם נוסח ההסכם. לשון ההסכם מדברת על פרסום ומתייחסת לאפשרות להפסיק פרסום נקודתי ופוגעני אם קיימת בעיה בפרסום, ואין לראות בלשון ההסכם היתר גורף לנתבעת לבטל את ההסכם באופן חד צדדי תוך הסרת מנוע החיפוש כולו. ברי כי בפרשנות כזו אין כל הגיון מסחרי. התביעה התקבלה.