עתמ 2220/04 אלפאטק טכנולוגיות בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לענינים מנהליים בחיפה, השופט י' דר): העותרת טענה שלא קיבלה הודעה על קיומו של השלב השני במכרז. חברת החשמל השיבה ששיגרה הודעה כזו בדואר אלקטרוני ואף ליוותה אותה בשיחה טלפונית, שתעדה בתרשומת. נפסק - השאלה אם ההודעה התקבלה בפועל או לא נראית לבית-המשפט משנית שכן "די למשיבה שהיא פועלת על פי דרך התקשרות מקובלת, וממענת את ההודעות לאחת הכתובות שהנציג המקומי מסר לה". אין פגם בבחירת דואר אלקטרוני כאמצעי להעברת מסרים בין מפרסם מכרז למגישי ההצעות בו. בחירה בדרך התקשרות כזו אינה מחייבת הסכמה מוקדמת בין המזמין לבין המציע.