בש"א 10576/04 א 1633/04 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ נ' Finotec Group Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה זפט): המבקשת עתרה למתן צו שימנע מהמשיבות לעשות כל שימוש במדדי המבקשת (כגון ת"א 25) ונתוני המסחר שלה. המשיבות מנהלות אתר אינטרנט המאפשר מסחר מקוון בחוזים על הפרשים של מדדי מניות, שערי חליפין ושערי מניות. לטענת המבקשת, היא בעלת זכויות היוצרים במדד ובשערי החליפין והמניות. נפסק - המבקשת מקיימת זירות מסחר בניירות ערך. תוצאות המסחר כשלעצמן אינן ראויות להגנת זכות יוצרים וכך גם המדדים המתפרסמים על-ידי המבקשת. רישום סימן המסחר "מדד תל-אביב 25" חורג מהמטרות לשמן ניתנה הגנת סימן המסחר או השירות, אלא אם כן ביקשה הבורסה למנוע מבורסה מתחרה פרסום מדד בשם זהה. מטרת התובענה אינה להגן על סימן המסחר, אלא לייחד לבורסה את השימוש במכשיר הפיננסי של חוזים המבוססים על שינויים במדד ת"א 25. זו מטרה זרה לתכלית לשמה קיימת הגנת סימן המסחר. הבקשה נדחתה (ההחלטה – באדיבות אתר האינטרנט של הוצאת נבו).

עדכון: ביום 13.9.2004 דחה בית המשפט העליון (השופט א' גרוניס) בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על ההחלטה לעיל. נקבע כי אין עילה להתערבות ערכאת הערעור בשיקול דעת הערכאה דלמטה וכי יש להמתין עד להכרעה בהליך העיקרי {רע"א 6499/04 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ נ' Finotec Group Inc ואח'}.