בש 6/04 ברגיג טוני ואח' נ' עירית רמת-גן

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט לענינים מקומיים רמת-גן, השופט דוד מועלם): בקשה לביטול צווי הפסקה מנהליים שהוציא ראש עיריית רמת-גן לגבי שני עסקים הנקראים "קפה אינטרנט". נפסק - כל עוד לא הוכח ההפך, אין לקבוע שמחשבים הם "מכונות משחק" שהפעלתן טעונה רישיון על פי הצו לרישוי עסקים. אף כי ניתן להופכם לכאלה, אין זה טיבו וייעודו של המחשב. לא המכשיר קובע אם הוא משמש למשחק, אלא אופן הפעלתו.