ה"פ 189/03 New Hampshire Insurance Company Ltd נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת הילה גרסטל): בקשה למתן היתר להשמעת עדות בדרך של כינוס וידאו (Video Conference). נפסק – דרך המלך לשמיעת עדויות היא באולם ביהמ"ש. לא הונחה תשתית עובדתית לטענת המצהיר, בדבר חששותיו מהמצב הביטחוני השורר בארץ וכיצד חשש זה בא בגדר הנסיבות שהתווה הדין לבחינת ס' 13 לפקודת הראיות. לא נסתרה עמדת המשיבה בדבר החשיבות הרבה להתרשמות ישירה ובלתי אמצעית של ביהמ"ש מן העדים הבאים בפניו. חידושי הטכנולוגיה העומדים כיום לרשות ביהמ"ש ובעלי הדין הינם אמצעים אמינים וזמינים, שהשימוש בהם, בדרך כלל, אינו כרוך בפגיעה מהותית וממשית בזכויות הדיוניות של הצדדים. יחד עם זאת, עדיין התרשמות ישירה, כשאין מניעה לכך, עדיפה על-פני שימוש באותם אמצעים טכנולוגיים. בנסיבות המקרה, אין להתיר את ביצוע חקירת המצהיר מטעם המבקשת בדרך של כינוס וידאו.