ב"ש 1313/03 מ.לקס בע"מ נ' מש ימ"ר מוסר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט דניאל בארי): המבקשים עתרו כי יוחזר להם ציוד מחשבים שנתפס בפשיטה משטרתית. לטענתם, התפיסה בוצעה מחוסר סמכות מאחר וחל עליה סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). מנגד, טענה המשטרה כי תפסה את המחשבים מכח ס' 235 לחוק העונשין. נפסק - השאלה המתעוררת היא האם יש מקום להתייחס למחשבים שנתפסו כהגדרת מושג זה בפקודת הראיות ובחוק המחשבים, או שמא יש לראותם ככלים ששמשו לביצוע עבירה? במקרה דנן, המחשבים שנתפסו לא שימשו את העסק לגלישה חופשית באינטרנט או במסגרת הניצול הרגיל של מחשבים. עובדתית, ה"מחשבים" שמשו כלי לארגון משחקים אסורים ולא היה להם כל שימוש אחר. לאור זאת, על המקרה חל סעיף 235 לחוק העונשין.