א 15623/99 באסם עיד נ' מאהר חמיס עלמי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופטת ר. שלו-גרטל): הנתבע פרסם מאמר המהווה לשון הרע כלפי התובע. המאמר פורסם בעיתון, לרבות באתר האינטרנט שלו. נפסק - אין ספק שפרסום הכתבה היה פוגע וחורג, לפי כל קנה מידה של לשון הרע. הכתבה פורסמה בעיתון בעל תפוצה גדולה בקרב האוכלוסיה הערבית, עם אתר באינטרנט. אין סיבה להעדיף את גרסת הנתבע בתצהיר, לפיה, המאמר לא פורסם באינטרנט, מכיוון שלא הובאה ראיה המאמתת אמירה זו. לתובע נפסקו פיצויים בגין הפגיעה בשמו הטוב, בסך 180,000 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ש"ח.

עדכון: ביום 30.9.2003, דחה בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופטים גל, זילברטל ואוקון) ערעור שהגיש הנתבע והותיר את סכום הפיצויים על כנו [ע"א 4053/03 מאהר חמיס עלמי נ' באסם עיד].