בשא 001614/02 א002324/01 מוליטלוק נ' רב-בריח השקעות ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטת השופט י. זפט מבית המשפט המחוזי בתל-אביב): נתונים של תאגיד, המצויים במערכת מחשב, מוגנים לפי הוראת סעיף 2(5) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וגם אם נמסרו בהסכמה למערכות המחשב של צד שלישי, אין פירושו של דבר שהמקבל יכול להשתמש בהם אם לא היו ממוענים אליו. זוהי החלטה יוצאת דופן ותקדימית, המרחיבה את תחולת חוק הגנת הפרטיות גם על תאגידים ופורשת את ההגנה שמקנה החוק ל"כתב" גם לנתוני מחשב