ב"ש 3707/01 יגודייב אמלטי נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט י. דר): בקשה להחזרת תפוס. בחיפוש שערכה המשטרה בבית עסק שניהל העורר, נתפס ציוד מחשבים ששימש למשחקים אסורים, כהגדרתם בחוק העונשין. העורר טען כי המחשבים נתפסו שלא כדין, לאור הוראות סעיף 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), העוסק בתפיסת מחשבים. נפסק - 
  • סעיף 32 לפקודה תוקן בהוספת ס"ק (ב) בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. חוק המחשבים נועד להסדיר את ההתיחסות המשפטית למחשבים, הן באמצעות הוראותיו והן באמצעות תיקונים בחקיקה קיימת ובכלל זה בפקודה.
  • עילת התיקון היא בצורך להגן על תלותם במחשבים של "מוסדות", כמשמעות המושג בס' 35 לפקודת הראיות. המחוקק הכיר בכך שכל מוסד הפך להיות תלוי במחשב וניתוקו של המחשב מביא בדר"כ לחוסר יכולת פעולה של אותו מוסד. אין אפשרות להפעיל עסק המבוסס על מחשבים, ללא מחשביו.
  • נקודת המוצא של ההגנה על תפיסת מחשבים, היא הגנה על תפעולם של עסקים. ברור שהכוונה לאותם מחשבים המנהלים את רישומי הפעילות השוטפת של העסק. לא הייתה כוונה להגן בהוראה מיוחדת לגבי חיפוש ותפיסה, על מחשב שאינו משמש לניהולו השוטף של העסק.
  • המחשבים שנתפסו אצל העורר נכנסים להגדרת "מחשב" בחוק המחשבים. יחד עם זאת, אין חולק שהם לא שימשו כמאגר מידע של ניהול העסק, אלא כאמצעי למשחקים ולכאורה משחקים אסורים. בנסיבות אלה, אין המחשבים זכאים להגנה העולה על זו המוענקת למכונות משחק.
נקבע כי צו החיפוש היה תקף במועד החיפוש וכי החיפוש ותפיסת החפצים במהלכו נעשו כחוק. (פסה"ד - באדיבות אתר האינטרנט של הוצאת נבו).