ת.א. (ת"א) 1311/85 עופר אחיטוב ואח' נ' ישראל הרפז ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופט ש. אלוני): מחלוקת סביב השאלה, האם תוכנת מחשב שפיתח התובע, הועתקה על-ידי הנתבע ושווקה על-ידו תוך פגיעה בזכויות היוצרים של התובע ובניגוד להסכם בין הצדדים. התובע פיתח תוכנת מחולל יישומים בשם 'איריס', שנמכרה ושווקה על-ידי הנתבע. לתובע נודע כי הנתבע החל לשווק תוכנה בשם'לוטוס 8', המבוססת ביסודה על תוכנת 'איריס' ומהווה העתקה שלה. נפסק –
  • לא נכרת הסכם מפורש, לפיו התחייב הנתבע שלא לפתח ולשווק מחוללי יישומים. הסכמת הנתבע ניתנה בתנאי שהתובע ישמש כבית התוכנה שלו, דבר שלא נעשה. מדובר בחוזה על תנאי והתנאי לא התקיים.
  • חוק זכויות יוצרים, 1911, מקנה זכויות יוצרים ל-4 סוגי יצירות: ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואומנותיות. תוכנת מחשב אינה נזכרת בחוק, משום שהמחוקק לא צפה את ההמצאה הטכנולוגית המופלאה של המחשב. בעקבות הפסיקה העניפה בחו"ל, הכירה אף הפסיקה בארץ בקיומה של זכות יוצרים בתוכנה, המהווה יצירה ספרותית.
  • קיימים שלושה שלבים בפיתוח תוכנה: שלב הגדרת הדרישות – בו קובעים את הדרישות מהמערכת, התפקידים שתמלא, מגבלותיה וכיצד תפעל; שלב תכנון התוכנה – דרישות התוכנה מתורגמות למפרטים המתארים את המטלות שהוגדרו בשלב הדרישות ואת מבנה התוכנה ושלב התכנות – תרגום עיצוב התוכנה לשפת מחשב. הגנת זכויות יוצרים בתוכנה ניתנת לא רק למוצר המוגמר, אלא גם לכל שלב משלבי פיתוח התוכנה.
  • אין לקבל את טענת הנתבעים לפיה שלב הגדרת הדרישות ושלב התכנון הם בגדר רעיונות גרידא שאינם זכאים להגנה. שני השלבים הללו אינם בגדר רעיונות בלבד והם מוצאים את ביטויים במסמכים, במפרטים, בשרטוטים וכו'.
  • אין צורך להציג בביהמ"ש, באופן נפרד, ביטוי מוחשי של כל אחד משלבי הפיתוח, אלא התוכנה המוגמרת עצמה מהווה ביטוי מוחשי של כל שלב ושלב משלבי פיתוח התוכנה. כל שלב משלבי פיתוח התוכנה זוכה אמנם להגנה, אך אין לראות כל שלב כיצירה נפרדת. יש לראות את תוכנת המחשב בכללותה, כשלמות אחת. התוכנה על כל שלביה הינה יצירה אחת.
  • תוכנה אשר יוצרה תוך נטילת שלב משלבי הפיתוח של תוכנה אחרת, מפרה את זכויות היוצרים בתוכנה האחרת, וזאת אף אם ביצע המפר באופן עצמאי את יתרת שלבי הפיתוח.
  • שני השלבים הראשונים בפיתוח התוכנה, שלב הגדרת הדרישות ושלב התכנון, הם שני השלבים החשובים והמהותיים ביותר בפיתוח התוכנה. שלבים אלה קובעים את אופייה של התוכנה ובהם מושקעת המידה הגדולה ביותר של יצירתיות. לעומת זאת, השלב השלישי של התכנות הוא טכני בעיקרו, שאינו מאופיין במידה רבה של יצירתיות. העתקת שלב הגדרת הדרישות ושלב התכנון פירושה נטילת חלק מהותי וממשי של התוכנה.
  • בשאלת הזהות או הדמיון בין התוכנות, עדיפה חוות דעתו של המומחה שבדק את שלושת שלבי פיתוח התוכנה, על חוות דעתו של המומחה שבדק רק את שלב הפיתוח השלישי, שהוא הפחות חשוב בענייננו. יש להעניק משקל נמוך יותר לחוות הדעת בה הציע הנתבע את האלמנטים לבדיקה.
  • נמצא כי קיים דמיון בין שני השלבים הראשונים והחשובים של התוכנות, דמיון שמקורו בהעתקה. העתקת שני החלקים המהותיים הללו מהווה הפרת זכויות היוצרים של התובע בתוכנה זו. לנתבע הייתה גישה לתוכנית המקור ולמסמכי התכנון של התכנון, זוהי ראייה נסיבתית התומכת במסקנה כי התוכנה הועתקה.
  • בתקופה קצרה של מספר חודשים לא ניתן לפתח, באופן עצמאי, תוכנה מן הסוג הנדון.
התביעה התקבלה. ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות כל שימוש בתוכנת 'איריס', ניתן צו למתן חשבונות כנגד הנתבעים והם חויבו למסור לחזקת התובע כל עותק של תוכנת 'איריס' המצוי ברשותם. בנוסף, התובעים רשאים לפצל סעדים ונפסקו לזכותם הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ (פסה"ד - באדיבות אתר האינטרנט של הוצאת נבו).