ע"ש 501/08 רוזנטל שוניה נ' רשם הפטנטים

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט י' גולדברג): ערעור על החלטת רשם הפטנטים מיום 14.9.1980, לדחות בקשת פטנט מס' 53198, שעניינה ב"שיטה ומערכת אלקטרונית לקיזוז שינויים במידות הכלים של מכונות". הבוחן דחה את הבקשה משום שסבר כי "כולה בתחום של תכנות מחשבים", נושא שאינו כשיר למתן פטנט לפי ס' 3 לחוק הפטנטים. לאחר שהמערער השמיע את טענותיו בפני הרשם, דחה האחרון את בקשת הפטנט, בין היתר משום שסבר כי האמצאה אינה כשירת פטנט, אין בה התקדמות המצאתית ופירוט הבקשה לוקה בחסר. נפסק - עיון בבקשה מעלה כי עיקרה של האמצאה מבוסס על שיטות חישובים, היינו הפרדה בין חישובים פנימיים למערכת הבקרה הסיפרתית ובין חישובים חיצוניים. אמצאה מסוג זה, שעיקרה חישובים או תכנות, לא תאושר לפטנט. אי לזאת, בדין קבע הרשם שאין האמצאה כשירת פטנט לפי הוראות ס' 3 לחוק. בנוסף, נקבע כי אין בבקשה התקדמות המצאתית. הערעור נדחה (פסה"ד – באדיבות המאגר המשפטי נבו).