בקשה לפטנט מס' 37746, בעניין Honeywell Inc

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר): הבקשה מתייחסת להתקן מחשב המורכב במטוס, המיועד להציג בפני הטייס, על גבי מסך, את המסלול התיאורטי של טילים, בהנחה שהטייס היה יורה אותם. האמצאה מופנית בעיקרה לפעולת המחשב. הבוחן השיג על הבקשה וקבע כי אינה ממלאת אחר הוראות ס' 3 לחוק הפטנטים, שכן היא מתייחסת בעיקרה לתכנות למחשבים, נושא שלדעתו אינו כשיר פטנט. נפסק - החלטה זו אינה באה להכריע בבעיה הכללית הסבוכה, האם תכנית למחשבים מהווה נושא כשיר לפטנט לפי ס' 3 לחוק. בעולם הרחב שאלה זו טרם הגיעה להכרעה חד משמעית ולכן יש לנהוג בזהירות יתר. ההחלטה תתייחס למקרה הספציפי בלבד. בבריטניה נהוג להעניק פטנט למחשבים מתוכנתים, שהדגש הוא יותר על הניסוח המילולי של התביעה מאשר על תוכנה. אוסטרליה הנהיגה גישה הפוכה ואינה מעניקה פטנטים למחשבים מתוכנתים או לשיטות שעיקרן תכנות. הצעת החוק תשכ"ה, מסתמכת, בין היתר, על הצעת האמנה בדבר הפטנט האירופי. אמנה זו כוללת גם היא הוראה מפורשת הפוסלת תוכניות למחשבים. ארה"ב היא כנראה הארץ היחידה שבה המוסד המשפטי העליון קבע עמדה ברורה בשאלת תוכניות למחשבים. ס' 3 לחוק ניתן לפירוש על-ידי הרשם וביהמ"ש ויש לנהוג זהירות יתר, במיוחד שמדובר בעניין כה מורכב כתוכניות למחשבים וכאשר הבעיה טרם הוכרעה באופן חד משמעי בעולם הרחב, חוץ מארה"ב. במקרה הנוכחי ולאור נסיבותיו, יש להכריע לטובת המבקשת, מחמת הספק, ומבלי לקבוע הלכה לענין כשירות לפטנט של תכנות מחשבים (ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי נבו).