גם וורמונט על סף חקיקת חוק פרטיות חדש

אולי יעניין אותך גם

מדינת וורמונט עשויה להיות המדינה הבאה בארצות-הברית שמשלימה חקיקת חוק פרטיות מדינתי, לאחר שמוקדם יותר החודש שני בתי המחוקקים במדינה הצביעו על אישור החוק. באופן יוצא-דופן בין חוקי הפרטיות המדינתיים בארה"ב, החוק בוורמונט כולל גם זכות תביעה לצרכנים שנפגעו משימוש פסול במידע האישי שלהם על-ידי חברות שסוחרות במידע (data brokers). עם זה, משרדו של מושל המדינה רמז כי המושל עשוי להטיל ווטו על החוק ובכך למנוע את אישורו.

החוק מיועד לחול על חברות שפעילות-עסקית בוורמונט ואגב כך מעבדות מידע אישי על 25,000 או יותר מתושבי המדינה, או לחילופין, מעבדות מידע על לפחות 12,500 תושבים כאשר שלפחות רבע מהכנסותיהן נובעות ממכירת מידע אישי. בדומה לחוקים מדינתיים אחרים, החוק בוורמונט יעניק לנושאי מידע זכות לברר אם חברה מעבדת מידע אודותיהם ולקבל עותק ממנו, להיוודע לרשימת הגורמים החיצוניים בעלי גישה למידע, לתקן מידע שגוי, למחוק מידע, ולהורות שהמידע לא יימכר ושלא ייעשה שימוש במידע האישי לצורכי פרסום ממוקד ברשת.

חברות הפועלות כבעלות שליטה במידע (Controller) יחויבו לציית לעיקרון מזעור המידע כך שייאספו מידע אישי רק במידה הנדרשת באופן סביר לאספקת המוצר או השירות לצרכן, ורק באופנים ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה (אלא אם התקבלה הסכמת נושא המידע למטרות עיבוד נוספות). חברות גם יחויבו ליישם אמצעי אבטחת מידע נאותים. חברות שפועלות כמעבדות מידע (Processor) יחויבו לעבד את המידע לפי הוראות בעל השליטה במידע, לאבטח אותו ולסייע לבעל השליטה במידע לטפל בבקשות נושאי מידע המעוניינים לממש את זכויותיהם.

חברות העוסקות בעיבוד מידע בנסיבות המעוררות סיכון מוגבר לפרטיות יחויבו לערוך תסקיר השפעה על הפרטיות (Data Protection Impact Assessment) והתובע הכללי בוורמונט רשאי לקבל עותק מהתסקיר שהחברה ערכה.

ארגוני צרכנים הביעו תמיכה נלהבת בחוק ובמיוחד במרכיב התקדימי שמעניק זכות תביעה לנושאי מידע.

מקור: וורמונט פאבליק (מאת: פיטר הירשפילד).