ה-AI Act לא יחול על מערכות AI-קוד פתוח מסויימות

מערכות AI מסוימות ששוחררו ברישיון קוד פתוח אמיתי וחופשי לא יידרשו לעמוד בתקנות חוק הבינה המלאכותית האירופי (ה-AI Act), כל עוד אינן מוצעות בתשלום או בכל תהליך מונטיזציה אחר (כמו תמיכה טכנית בתשלום או דרישה לאיסוף נתונים) - כך הובהר בטיוטת תיקון השגיאות (Corrigendum) ל-AI Act, שצפוי להיות מאושר באופן סופי בעוד כחודש.

בתיקון הובהר כי החוק אינו חל על מערכות AI שמשוחררות במלואן תחת רישיונות קוד פתוח (כולל כל המידע לגביהן והארכיטקטורה שלהן), וזאת במקום שגיאת הכתיב בטיוטה שעברה בקריאה הראשונה בה נכתב שהחוק כן חל על מערכות אלו. המערכות יהיו פטורות מתחולת החוק כל עוד אינן מוצעות עבור תשלום כלשהו (בנתונים או בכסף).

ההחרגה אינה חלה על מערכות AI בסיכון גבוה או בסיכון שאי אפשר לקבל, או מערכות שנופלת תחת הגדרות של ספציפיות בסעיף 50 ל-AI Act. סעיף 50 ל-AI Act כולל מערכות המקיימות אינטראקציה עם בני אדם, מערכות המשמשות לזיהוי רגשות או מסווגות בני אדם לקטגוריות חברתיות על סמך נתונים ביומטריים, ומערכות המייצרות או מבצעות מניפולציות של תוכן ("deep fake").

עקב ההגדרה המצומצמת של מערכות AI-קוד פתוח, ה-AI Act ימשיך לחול על המערכות של Mistral AI (שלא שחררה את כלל מרכיבי המערכות) והמערכות של Google (שמשתמשת בנתוני המשתמשים או מציעה את המערכות בתשלום בלבד).