אירופה: הסכמה לפרסום ממוקד במקום תשלום דמי שימוש - פסולה

אולי יעניין אותך גם

מודל המציע למשתמש בחירה בינארית בין תשלום דמי שימוש לצורך גישה לפלטפורמה לבין הסכמה לשימוש במידע אישי לצורך פרסום ממוקד וקבלת גישה ללא תשלום - לא מקיים את דרישות ה-GDPR בדבר הסכמה חופשית. כך קובעת חוות דעת חדשה שפרסמה מועצת רשויות הגנת המידע הלאומיות של מדינות האיחוד האירופה (European Data Protection Board - EDPB). לפי עמדת הרגולטורים, הצבת חלופה אחת ויחידה של תשלום דמי שימוש, כדי שהפלטפורמה תימנע מעיבוד מידע אישי לצורך פרסום, לא צריכה להיות המודל שפלטפורמות בוחרות ליישם.

חוות הדעת מהבירה כי לצורך עיבוד מידע אישי של המשתמש למטרת פרסום ממוקד, נדרשת הסכמתו החופשית ומדעת של נושא המידע. הסכמה תיחשב חופשית רק אם הפלטפורמה מציעה לנושא המידע אלטרנטיבה שקולה שלא כרוכה בתשלום. אם הפלטפורמה בוחרת בכל זאת ליישם מודל של תשלום דמי שימוש כאלטרנטיבה לעיבוד מידע לצורך פרסום ממוקד, עליה לשקול ברצינות רבה להציע חלופה שלישית שלא תהיה כרוכה בתשלום משום שחלופה כזו תהיה מרכיב משמעותי בבחינת "חופשיות" ההסכמה לפי ה-GDPR.

במקביל, החלופה הכרוכה בתשלום לא יכולה לגרום לנושא המידע להרגיש מחויב להסכים לעיבוד מידע לצורכי פרסום. מנגד, החלטת נושא מידע שלא להסכים לעיבוד מידע עליו לצורכי פרסום ממוקד לא יכולה לגרור אחריה השלכות שליליות משמעותיות כמו מניעת גישה לפלטפורמה חשובה. כאשר פלטפורמות מקבלות את הסכמת נושא המידע לעיבוד מידע לצורכי פרסום ממוקד, עליהן לציית לכל יתר דרישות ה-GDPR שעניינן עיבוד מידע: צמידות מטרה, מזעור מידע, מידתיות בעיבוד מידע. מקור: הודעת ה-EDPB.