אילינוי לקראת הגבלת הפיצויים על הפרת חוק המידע הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

הסנאט של מדינת אילינוי מקדם שינויים בחוק המדינתי על מידע ביומטרי, בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון של אילינוי שהציע לבחון ולהבהיר כיצד יש לאמוד נזק בר פיצוי לעניין החוק. כיום, החוק קובע פיצוי לכל הפרה יחידה, מה שעלול להוביל לקנסות עתק בסך של מיליארדי דולרים.

פסק הדין של בית המשפט העליון של אילינוי עסק בחברת White Castle שאספה מעובדיה את טביעות האצבע שלהם, ללא הסכמתם, מספר פעמים ביום לצורך גישה למערכות החברה. החברה טענה כי כל איסוף שכזה עבור 9000 עובדיה, אם יחשב כהפרה נפרדת המזכה כל עובד בסכום של 5,000 דולרים הקבוע בחוק, יוביל לסכום פיצויים אסטרונומי של לפחות 17 מיליארד דולר. לאור זאת, בית המשפט הציע לבחון בשנית את הערכת הנזקים בחוק, והוסיף כי לבית המשפט יש שיקול דעת להימנע מהטלת פיצויים שיביאו להרס של בתי העסק.

לאור פסיקה זו ופניות רבות מהקהילה העסקית וגורמים בתעשיה, הוצעו השינויים בחוק. לפי התיקון המוצע, כל איסוף ראשוני של מידע ביומטרי מסוים של אדם ייחשב כהפרה אחת כוללת, ולא תחושב הפרה נפרדת עבור כל מקרה של איסוף חוזר מהאדם. זאת, מאחר ועובדים עשויים לסרוק את טביעות האצבע שלהם עשרות פעמים בכל רגע בו הם פותחים ארונות, דלתות ועוד. לפי עמדת הסנאט, שינוי זה נדרש משום שחברות רבות החלו להשתמש בטכנולוגיות זיהוי וניטור שאוספות מידע ביומטרי. מקור: CAPITALNEWS (מאת חנה מייזל).