ארה"ב: מאמץ נוסף לחקיקת פרטיות פדרלית

אולי יעניין אותך גם

מחוקקות משני צידי המפה הפולטית בארה"ב הניחו על שולחן הקונגרס הצעת חוק פרטיות פדרלית - American Privacy Rights Act - שנועדה בין היתר להחליף את חקיקת הפרטיות המדינתית הלא-אחידה שקיימת בארה"ב. הצעת החוק כוללת, בין היתר, את העקרונות הבאים:

  • חובת מזעור מידע, כלומר איסוף מידע בהיקף המינימלי הדרוש לצורך המוצר או השירות שניתן לצרכן.
  • זכות לנושא המידע להורות שהמידע אודותיו לא יימכר, ולהורות שהמידע לא ישמש עוד את העסק אם העסק מבקש לשנות את מדיניות הפרטיות שלו.
  • העברת מידע אישי רגיש לצדדים שלישיים מותנית בקבלת הסכמה מנושא המידע.
  • הענקת זכות לנושא המידע לקבל עותק מהמידע אודותיו, לתקן אותו ולמחוק אותו.
  • הענקת זכות לנושא מידע להורות שמידע אודותיו לא ישמש באלגוריתם אוטומטי לקבלת החלטות בנושאים כמו דיור, שירותי רפואה, תעסוקה, אשראי צרכני, ביטוח ועוד.

הצעת החוק כוללת גם עילת תביעה פרטית של נושאי מידע על הפרת זכויותיהם לפי החוק ואוסרת לדון בתביעות פרטיות באמצעות בוררות במקרה של פגיעה משמעותית בפרטיות. עסקים קטנים שלא עוסקים במכירת מידע אישי יהיו פטורים מהחובות שבחוק. לדברי המחוקקות שיזמו את הצעת החוק, ההצעה הנוכחית נשענת על הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות בהצעות חוק פרטיות פדרליות קודמות. מקור: הודעת הקונגרס.