האו"ם אישר החלטה גלובלית ראשונה על בינה מלאכותית

העצרת הכללית של האו"ם אימצה את ההחלטה הגלובלית הראשונה שלה בנושא בינה מלאכותית (AI) המעודדת מדינות לקדם מערכות בינה מלאכותית בטוחות ואמינות, ולנצל את ההזדמנויות ש- AI מציעה לצורך מימושה של תוכנית אב 2030 ליישום יעדי הקיימות של האו"ם. את ההחלטה יזמה ארצות הברית והיא קיבלה את תמיכתן של יותר מ- 120 מדינות.

ההחלטה מתווה עקרונות בפיתוח ושימוש ב- AI עבור מדינות וארגוני המגזר הפרטי והציבורי - 

 • הטמעת אמצעי הגנה נאותים בעת התכנון, הפיתוח, הפריסה והשימוש במערכות AI.
 • הימנעות משימוש זדוני במערכות AI או כזה שאינו עולה בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. 
 • ניצול הפוטנציאל של מערכות AI לצורך השגת יעדי הקיימות של האו"ם. 
 • הימנעות משימוש במערכות AI המפרות זכויות האדם או כאלו המהוות סיכונים מיותרים לזכויות האדם. דגש מיוחד ניתן לקידום מערכות המונעות אפליה, הטיות, או כאלה הפוגעות בזכויות קניין רוחני. 
 • קידום שיתוף פעולה גלובלי לצורך טיפוח חדשנות טכנולוגית בטוחה, אמינה ואחראית. לרבות הגדלת המימון עבור מחקרים הקשורים להשגת המטרות המדוברות. 
 • פיתוח ויישום מסגרות לאומיות ומקומיות של רגולציה וממשל בנושא מערכות AI.
 • עידוד המגזר הפרטי לדבוק בחוקים בינלאומיים ומקומיים, ולפעול בהתאם לעקרונות המנחים של האו"ם. 
 • צמצום הפערים הטכנולוגיים בין המדינות השונות, זאת תוך סיוע פיננסי, טכני ורגולטורי למדינות המתפתחות. 
 • המשך הדיונים בנושא נוכח ההתפתחות המהירה של מערכות AI.
 • סיוע בהגברת המודעות הציבורית לכלל הסיכונים וההזדמנויות העולים ממערכות AI. 
 • פיתוח והטעמה של מנגנוני ניטור, ניהול סיכונים ואבטחת מידע במערכות, לרבות מנגנוני אימות תוכן ומקור של מידע המופץ לקהל המשתמשים.
 • קידום את חובת השקיפות, הגילוי, התיעוד, והדיווח בכל הנוגע לפגיעויות טכניות במערכות AI. 

law.co.il מעיר כי ההחלטה היא הצהרתית באופיה ואינה בעלת אופי משפטי מחייב.