אירופה: החובה לשמור טביעות אצבע בתעודות זהות - מוצדקת

אולי יעניין אותך גם

הדרישה לשמור זוג טביעות אצבע על מנת להנפיק תעודות זהות מהווה פגיעה בזכויות היסוד לפרטיות והגנה על מידע אישי, אך מוצדקת עבור מטרות כמו מאבק בייצור תעודות זהות מזויפות, גניבת זהות והבטחת תאימות של מערכות אימות זהות. הדרישה מתאימה, הכרחית ומידתית עבור השגת מטרות אלו - כך פסק אמש בית הדין האירופאי לצדק, לאחר בדיקה מעמיקה שביצע בעקבות פניה של בית המשפט בגרמניה, שדן בסירובה של עיריית ויסבאדן להנפיק לאזרח גרמני תעודת זהות חדשה ללא טביעות אצבעותיו.

בית הדין האירופאי לצדק פרט בפסיקתו יתרונות נוספים של שמירת טביעות האצבע בתעודות הזהות, שלהן חשיבות מיוחדת לא רק עבור האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, אלא גם עבור אזרחי האיחוד האירופי, כמו הגנה על פרטיותם של נושאי מידע באירופה, המאבק בפשיעה ובטרור והקלה על התנועה החופשית והמגורים ברחבי האיחוד האירופאי. בית הדין מצא כי שימוש בתמונת פנים במקום טביעות האצבע מהווה אמצעי פחות יעיל להשגת המטרות, שכן הזדקנות, שינויים באורח החיים, מחלה או ניתוחים עשויים להשפיע על או לשנות את תווי הפנים של נושא המידע.

על אף היתרונות הרבים בשמירת טביעות האצבע בתעודות הזהות, הכריז בית בדין לפסול את התקנה המחייבת לשמור את טביעות האצבע על מנת להנפיק את תעודות הזהות, כיוון שהתקבלה על בסיס משפטי שגוי (זכותם של אזרחי האיחוד האירופי לנוע ולגור בחופשיות בשטח המדינות החברות, במקום הבסיס הנכון של מדיניות הנוגעת לביקורת גבולות, מקלט והגירה) ובהליך חקיקה רגיל במקום הליך חקיקה מיוחד (שמצריך הסכמה פה אחד במועצת האיחוד האירופי). עם זאת, בשל ההשלכות החמורות של ביטול תקנה זו והפגיעה המידית בחופש, בביטחון ובצדק של אזרחי האיחוד האירופי, בית הדין השאיר את השפעותיה של התקנה בתוקף עד ה-31 בדצמבר 2026, כדי שהפרלמנט ומועצת האיחוד האירופי יחוקקו עד אז תקנה חדשה בעלת הבסיס משפטי הנכון.

law.co.il מזכיר כי על רקע אירועי הלחימה בישראל, אושרה בנובמבר האחרון הוראת שעה, שתוקפה שנה, הקובעת באופן גורף כי כל התושבים שיגישו בקשות לתעודות זהות או לדרכונים, יישמרו טביעות האצבעות שלהם במאגר הביומטרי גם ללא מתן הסכמה. במקביל, לא ניתן יהיה להגיש בקשות למחיקת טביעות אצבעות מהמאגר הביומטרי, עד פקיעת הוראת השעה.