AirBNB מגבילה מעקב אחרי שוכרי נכסים

אולי יעניין אותך גם

Airbnb תאסור על השימוש במצלמות אבטחה פנימיות בכל הנכסים שמופיעים בפלטפורמה שלה, ותכניס הגבלות חדשות על מצלמות חיצוניות ומכשירי ניטור רעש. כך הודיעה החברה, כחלק ממאמציה להעדיף את פרטיות משתמשיה וליצור כללים בהירים יותר בנוגע לשימוש המארחים במצלמות אבטחה ובמכשירים שונים.

המדיניות החדשה תכלול בין היתר –

  • איסור על שימוש במצלמות אבטחה פנימיות בנכסים ברחבי העולם.
  • הגדרת כללים ונהלים מקיפים עבור השימוש במצלמות אבטחה חיצוניות, מצלמות פעמון לדלת ומכשירי ניטור רעש - כגון, חשיפת מיקומם טרם ביצוע הזמנת הנכס על ידי המשתמשים והטמעתם בחללים משותפים בלבד כדוגמת במסדרונות.
  • איסור על הטמעת מצלמות חיצוניות באזורים בעלי ציפייה סבירה לפגיעה בפרטיות, כגון מקלחת חיצונית או סאונה.

הכללים יתירו להמשיך להשתמש במדי רעש המעריכים את רמת הדציבלים בלבד, כל עוד אינם מקליטים או משדרים צלילים או שיחות, ובלבד שהמארחים חושפים את מיקומם טרם ביצוע הזמנת הנכס על ידי המשתמשים.

לדבריה של Airbnb, מארחים אשר יפרו את המדיניות החדשה יוסרו מהפלטפורמה. מקור: עמוד החדשות של Airbnb.