יוטה, ארה"ב: חוק בינה מלאכותית חדש לסקטור הפרטי

המחוקק ביוטה אישר חוק בינה מלאכותית (AI) שיחול על נותני שירות וחברות בסקטור הפרטי המשתמשים בבינה מלאכותית יוצרת (Generative AI). לאחר שהחוק יחתם על ידי מושל יוטה, הוא יכנס לתוקף ב-1.5.24. למרות שהחוק אינו נחשב מתקדם כחוקים דומים אחרים הנמצאים בדיון במדינות אחרות בארה"ב, הוא מחיל חובות מסוימות על הכפופים אליו, לרבות חובת גילוי. 

החוק קובע כי שימוש בבינה מלאכותית יוצרת אינו פוטר מציות לחוקי הגנת הצרכן של יוטה. במקרה של הפרת חוקים אלה, חברה או נותן שירות לא יוכלו להתגונן בטענה שהמעשה או ההצהרה נעשו על ידי הבינה המלאכותית היוצרת - הם נושאים באחריות לתוצאות הכלי שבחרו לשימוש. בהקשר זה, בינה מלאכותית יוצרת מוגדרת כמערכת של בינה מלאכותית שמאמנים על-ידי מידע, מתקשרת עם אנשים באמצעות טקסט, קול או תמונה ומפיקה תוצרים הדומים לתוצרים אנושיים, ללא פיקוח אנושי או עם פיקוח אנושי מוגבל.

החוק מחייב את החברות ונותני השירות לגלות את השימוש שהם עושים בבינה מלאכותית יוצרת. הוא מבדיל בין שתי קטגוריות: 

  1. שירות החייב ברישיון או הסמכה מטעם המדינה כגון רואי חשבון, אדריכלים, פסיכולוגים וכדומה. במקרה זה, יש למסור גילוי ברור ומראש לכל אדם כאשר הוא מתקשר עם בינה מלאכותית כחלק מקבלת השירות.
  2. שירות אחר הכפוף לחוקי הגנת הצרכן ביוטה. במקרה זה, חברות ונותני שירות צריכים לתת גילוי רק אם ישאלו על ידי האדם המשתמשי בכלי תוכנה אם הוא מתקשר אם בינה מלאכותית או בן אנוש. 

אי עמידה בהוראות החוק עשויה לחייב בקנס מינהלי עד לסכום של $2,500 לכל הפרה.

בנוסף, החוק מקים משרד למדיניות בינה מלאכותית האחראי ליצירת תוכנית למעבדת לימוד של בינה מלאכותית. המעבדה תשמש לפיתוח חוקים נוספים בעתיד וכן תאפשר למשתתפים לפנות למשרד בנושאים של בינה מלאכותית לצורך הקטנת החשיפות הנובעות ממנה. מקור: Husch Blackwell's Byte Back (מאת דיוויד שטאוס ואואן דיוויס)