ארה"ב: מדינה נוספת עם חוק הגנת פרטיות

אולי יעניין אותך גם

מדינת ניו-המפשייר היא המדינה ה-15 בארצות-הברית שמחוקקת חוק פרטיות מדינתי, לאחר שמושל המדינה חתם על אישור החוק מוקדם יותר החודש. לפי מושל המדינה "החוק קובע חובת שקיפות על סוגי המידע שנאספים, לשם מה ומעניק בטחון שגם בעידן הבינה המלאכותית נעשים צעדים להגנה על המידע".

החוק צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2025 והוא יחול על מי שמעבדים מידע אישי על 100,000 או יותר תושבי ניו-המפשייר, או אם הם מעבדים מידע על לפחות 25,000 תושבים במדינה כאשר לפחות רבע מהכנסותיהם הן ממכירת מידע אישי. החוק כולל שורה של החרגות שבהן הוא לא יחול, לדוגמה, כאשר מדובר במידע אישי שנושא המידע פרסם על עצמו ברבים, כשמדובר במידע על אדם בכשירותו כעובד, או כשמדובר במידע שמעבד מוסד ללא כוונת רווח.

החוק מעניק לנושאי מידע שורה של זכויות, בהן הזכות להיוודע אם הארגון מעבד מידע אישי אודותיו, לתקן מידע שגוי, להורות על מחיקתו ולדרוש שמידע אישי אודותיו לא יימכר לגורמים אחרים. ארגונים מחויבים לפעול לפי עיקרון מזעור המידע, לאבטח את המידע, ולקבל את הסכמת נושא המידע לעיבוד מידע רגיש - מונח הכולל מידע רפואי, גנטי, ביומטרי, מידע על נטייה מינית, חיי מין, נתוני מיקום מדויקים וכן כל מידע אישי שנאסף ביודעין מקטין מתחת לגיל 13. ארגונים גם נדרשים ליישם באתר הבית שלהם לינק שמאפשר לנושא המידע להורות שלא ייעשה שימוש במידע אודותיו לצורכי פרסום ממוקד ושהמידע לא יימכר לגורמים אחרים. בנוסף, ארגונים נדרשים להתאים את האתרים שלהם כך שיצייתו לאיתות סטנדרטי מדפדפן המשתמש המורה שלא למכור מידע אישי ולא להשתמש בו לצורכי פרסום ממוקד.

ארגונים שנחשבים "בעלי שליטה במידע" נדרשים לחתום על הסכמי עיבוד מידע עם "מעבדי מידע". החוק מטיל שורה של דרישות על "מעבדי מידע", ובראשן החובה לסייע לבעל השליטה במידע ביישום הזכויות המוענקות לנושאי מידע. החוק לא מאפשר עילת תביעה אישית-אזרחית ע"י נושאי מידע. אכיפתו מסורה באופן בלעדי לתובע הכללי בניו-המפשייר.