ישראל: מגזר הפלסטיקה והכירורגיה הקוסמטית לא מקפיד בפרטיות

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה את דו"ח ממצאי פיקוח הרוחב שערכה בקרב מגזר הפלסטיקה והכירורגיה הקוסמטית. הממצאים אינם מבשרי טובות - רמה נמוכה של עמידה בחובות אבטחת מידע, ליקויים חוזרים בנושא התקשרות עם ספקי מיקור חוץ ובקרה ארגונית. הממצאים היו טובים יותר בכל הנוגע לניהול מאגרי המידע של הגופים שנבדקו - 21 גופים המעניקים שירות בנושא פלסטיקה וכירורגיה קוסמטית ומנהלים מאגרי מידע.

הרשות מציינת בדו"ח כי גופים אלה מחזיקים מאגרי מידע הכוללים מידע אישי רב, לרבות מידע רגיש, וכי הם לרוב גורמים עצמאיים או עוסקים שאינם מאוגדים, ולכן לרובם גם אין בעלי תפקידים ייעודיים לטיפול בנושא הגנת הפרטיות. הרשות מסרה לכל אחד מהגופים המפוקחים הנחיות ממוקדות לתיקון הליקויים שנמצאו אצלם, לרבות: הגנה ובקרה פיזית על מערכות המידע, הרשאות גישה, התקנים ניידים, מבדקי חדירות, מנגנוני תיעוד אוטומטי, נהלי אבטחת מידע, גיבוי ושחזור, מינוי ממונה אבטחת מידע במקרים המתאימים, ועוד.

מערך פיקוח הרוחב ברשות נוהג לערוך פיקוחי רוחב מגזריים, או נושאיים, לבחינת יישום הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע, בין היתר לצורך איתור הפרות של הוראות הדין, הגברת המודעות, הגברת האכיפה, איתור כשלים ענפיים ומשקיים, ועוד. מקור: הרשות להגנת הפרטיות. לדו"ח המלא.