בריטניה: משרד הפנים הפר את חוק הגנת הפרטיות כשעקב אחר מהגרים

אולי יעניין אותך גם

רגולטור הפרטיות בבריטניה (Information Commissioner's Office-ICO) פרסם הודעת אכיפה ואזהרה למשרד הפנים בבריטניה, שלא העריך כראוי את סיכוי הפרטיות הנשקפים מפיילוט ניטור המיקום האלקטרוני שביצע במהגרים לא חוקיים. משרד הפנים בבריטניה החל ב-2022 לעקוב אחר מיקומם של כ-600 מהגרים לא חוקיים באמצעות מכשירי GPS המוצמדים לקרסול. מטרת הפיילוט הייתה לבדוק האם ניטור אלקטרוני מהווה דרך יעילה לשמירת קשר עם המהגר הלא חוקי, במקום מעצר וכדי למנוע הימלטות מרשויות האכיפה.

ה-ICO מצא שמשרד הפנים לא העריך נכון את מידת הפגיעה בפרטיות של המהגרים - כיוון שמעקב GPS הינו פולשני ביותר ונדרשת סיבה מאוד מוצדקת כדי לבצעו. ה-ICO גם מצא שמשרד הפנים לא שקל את מצבם הפגיע של מהגרים אלו, הבדלי הכוחות, שפתם (שאינה אנגלית), ואמצעים נוספים שהיו מסייעים בהפחתת הסיכונים, כמו מתן מידע ברור על סיבת איסוף הנתונים ואופן השימוש בהם. משרד הפנים אף לא הצליח להסביר מדוע נדרש להשתמש בשיטת מעקב כה פלשנית, במקום שיטות פחות פולשניות. למשרד הפנים גם לא היו הנחיות מספקות המבהירות מתי יהיה נכון לעקוב אחר אנשים כתנאי לאישור ההגירה. אפילו מדיניות הפרטיות לא הוגדרה בצורה ברורה, לא הוצגה במקום אחד, לא הייתה עקבית והיו בה חוסרים משמעותיים.

למרות שתוכנית הפיילוט לניטור מיקום המהגרים הלא חוקיים הסתיימה בדצמבר 2023, משרד הפנים עדיין יכול לגשת למידע האישי, ועדיין קיים פוטנציאל נזק לשימוש וגישה במידע שנאסף. ה-ICO הורה למשרד הפנים לעדכן את המדיניות הפנימית שלו, הוראות הגישה ונהלי הפרטיות ביחס למידע שנאסף. ה-ICO אף פרסם הזהרה למשרד הפנים שכל עיבוד נוסף של המידע שיפר את חוק הגנת הפרטיות בבריטניה יגרור פעולות אכיפה של ה-ICO.