הרגולטור האירופי לבינה מלאכותית מתחיל לפעול

במה שמסתמן כאבן דרך משמעותית בגישת האיחוד האירופי לבינה מלאכותית, היום מתחיל לפעול באיחוד משרד הבינה המלאכותית החדש. המשרד, שהוקם על ידי הנציבות האירופית, נועד לשמש אמצעי מפתח בפיקוח ובוויסות טכנולוגיות AI ברחבי אירופה.

המשרד האירופאי לבינה מלאכותית נועד לאכוף וליישם את הכללים החלים על בינה מלאכותית שקובע ה-AI Act, הוא החוק המפורט שהאיחוד האירופי גיבש בתחום. החוק צפוי להתקבל במהלך חודש אפריל. תפקידי המשרד העיקריים כוללים הבטחת שימוש אחראי ואתי בבינה מלאכותית, טיפוח חדשנות ושמירה על איזון בין קידמה טכנולוגית והגנה על זכויות יסוד.

תחומי האחריות של הרגולטור החדש כוללים שיתוף פעולה בינלאומי, קידום בינה מלאכותית מהימנה ותרומה לרגולציה בינלאומית בנושא בינה מלאכותית. הוא גם נועד למלא תפקיד חיוני בתמיכה ביישום דינים על שיטות AI אסורות ומערכות בינה מלאכותית בסיכון גבוה, להקל על שיתוף פעולה בין רשויות לאומיות ולהקים מערכות מידע ובסיסי נתונים בתחום. מקור: החלטת הנציבות האירופית להקמת המשרד.