קנדה: הנחיות חדשות לשימוש משטרתי במערכות זיהוי פנים

אולי יעניין אותך גם

נציב המידע והפרטיות בפרובינציית אונטריו בקנדה פרסם הנחיות חדשות לשימוש במערכות זיהוי פנים ביומטרי ומאגרי תמונות על ידי המשטרות בפרובינצייה. ההנחיות פורסמו על רקע מחלוקת על מדיניות איסוף מידע ביומטרי על ידי כוחות משטרה ברחבי קנדה. כיום, חסרים בקנדה כללים משפטיים ברורים המסדירים את השימוש המשטרתי בטכנולוגיית זיהוי פנים, לרבות שימוש במאגרי תמונות.

ההנחיות נועדו לטפל בפער הזה על ידי התוויית שיקולים משפטיים ושיקולי מדיניות בשלבי היישום, התפעול והבקרה בעת שהמשטרה משתמשת בתוכנות זיהוי פנים. מסמך ההנחיות סוקר את העקרונות המנחים בנושא, לצד הצגת הסיכונים והשפעה השלילית שיש לשימוש בתוכנות אלה על הפרטיות. ההנחיות מדגישות כי יש להקפיד על שימוש מידתי שתואם למטרת השימוש הלגיטימית ופוגע במידה פחותה בזכויות אדם. ההנחיות גם מדגישות את חשיבות המעורבות הציבורית בקביעת המדיניות, והשקיפות הציבורית המתבקשת על השימוש באמצעי זיהוי ביומטריים.

ההנחיות מתייחסות גם לאיכות התמונה הנשמרת, אופן השמירה והשימוש המתמשך בתמונות, וכללים הנוגעים לחשיפה של מידע אישי ואמצעי אבטחת מידע סבירים. ההנחיות גם מעגנות את הזכויות שיש לתת לאזרחים כדוגמת הזכות לגשת למידע אודותם, תיקון שלו ומחיקתו. מקור: ביומטריק (מאת: גו'אל מקכובני).