קציר של מידע גלוי מפייסבוק לא מפר תנאי השימוש

קציר של מידע גלוי מפייסבוק ואינסטגרם, שלא באמצעות משתמש רשום המחובר לפלטפורמה, אינו מהווה הפרה של תנאי השימוש של הרשתות החברתיות. כך החליט בית משפט פדרלי בסן פרנסיסקו ובכך סילק תביעה על הפרת חוזה שהגישו הרשתות החברתיות נגד החברה הישראלית Bright Data שעוסקת במכירת מידע שהיא קוצרת מהרשתות החברתיות.

פייסבוק ואינסטגרם תבעו את החברה הישראלית על הפרת חוזה ודרשו צו מניעה ופיצויים. לטענת הרשתות החברתיות, תנאי השימוש שלהן אוסרים על קצירת מידע, בין אם היא נעשית על-ידי משתמש רשום בעודו מחובר לפלטפורמה (Logged-in) ובין אם על-ידי משתמש רשום בזמן שאינו מחובר (Logged-off) או אף על-ידי משתמש שאינו רשום.

לצורך ההחלטה, בית המשפט ניתח את לשון תנאי השימוש ופירש את כוונת הצדדים לחוזה כפי שהיא משתקפת מניסוח התנאים ומנסיבות חיצוניות. לפי החלטת בית המשפט, תנאי השימוש נועדו לחול רק על משתמשים רשומים לרשת החברתית בעודם מחוברים לחשבונם. מי שקוצר מידע כשאינו מחובר לרשת החברתית אינו "משתמש" בה. בעוד שתנאי השימוש חלים על "משתמשים", הם אינם חלים על מי שבאותה עת לא "משתמש" ברשת החברתית.

פייסבוק ואינסטגרם לא הציגו כל ראיה המלמדת ש-Bright Data קצרה מידע בעודה מחוברת באמצעות חשבון משתמש. בנוסף, שינויים שנערכו בעבר בתנאי השימוש של פייסבוק מלמדים שהיא נטשה את הכוונה להחיל את התנאים על מי שהם רק בגדר "מבקרים" (visitors) בפלטפורמה, שאינם משתמשים רשומים ומחוברים. לבסוף, בית המשפט גם יישם את כלל הפרשנות החוזית נגד מנסח החוזה (פייסבוק).

החלטת בית המשפט מותירה הזדמנות לפייסבוק ואינסטגרם לתקן את כתב התביעה בעילה על עשיית עושר ולא במשפט. גם עילה נוספת שעליה תבעה פייסבוק, שלפיה מעשיה של Bright Data גרמו לרשתות החברתיות להפר חוזים שלהן עם צדדים שלישיים, עדיין תלויה ועומדת בבית המשפט.