הולנד: תכנית לאומית לבינה מלאכותית

יש לאמץ בדחיפות תוכנית אסטרטגית מקיפה להתמודדות עם סיכוני בינה מלאכותית (AI) ואלגוריתמים וניהולם. כך ממליצה הרשות להגנת הנתונים ההולנדית (Autoriteit Persoonsgegevens) , שהיא הרגולטור הלאומי לפרטיות, על רקע השימוש הגובר בטכנולוגיות אלו והעליה בהפצת מידע שקרי, הפרות הפרטיות והטיות בלתי חוקיות הנובעת מכך. הרשות מציעה תוכנית לאומית מקיפה שמטרתה להשיג עד שנת 2030 ניהול ובקרה אפקטיביים באמצעות רגולציה ופיקוח, לצורך שימוש בטוח ואחראי בטכנולוגיית AIובאלגוריתמים.

בין היתר, מתווה התוכנית מציע את הצעדים הבאים –

  • בניית אסטרטגיה לאומית המתבססת על מטרות יעד שנתיות ברורות ומוסכמות.
  • הטמעת רגולציה ראויה, פיקוח הדוק והגברת השליטה שיש בידי ציבור המשתמשים בעזרת מתן ידע על תפקוד וסיכוני הטכנולוגיות בחיי היום יום. הציפיה היא שהדבר יעודד שימוש ביישומי AI ואלגוריתמים שבהם אמון הציבור נמוך, לאור תקריות טכנולוגיות שליליות שפגעו בזכויות הציבור בעבר.
  • העלאת מודעות הציבור בנושא, כדי שינקטו בפעולות מושכלות ויבינו את השלכות בחירותיהם בעת השימוש בטכנולוגיית AI ואלגוריתמים.
  • הבטחה כי חוק הבינה המלאכותית, שאירופה מתכננת לחוקק, ייאכף והחל משנת 2025 יהיה פיקוח הולם ויזום של חברות וארגונים המפתחים טכנולוגיות AI ואלגוריתמים.
  • פיקוח מטעם המדינה כי חברות וארגונים פועלים באופן אקטיבי לניהול הסיכונים, ומטמיעים פיקוח פנימי ומנגנוני בקרה כדי לוודא שימוש אמין ובטוח בטכנולוגיית AI ואלגוריתמים.
  • קידום שיתוף פעולה בין חברות, ממשלות, אקדמיה ואנשים פרטיים כדי לשאוף למטרה משותפת שהוגדרה - שימוש בטכנולוגיית AI ובאלגוריתמים בצורה אחראית ובטוחה. 

מקור: אתר הרשות להגנת הנתונים ההולנדית.