גם ניו-ג'רזי אישרה חוק פרטיות מדינתי

אולי יעניין אותך גם

מושל מדינת ניו-ג'רזי אישר בימים האחרונים את החוק על הגנת פרטיות צרכנים במדינה, לאחר שחקיקתו הושלמה בבית הנבחרים ובסנאט המדינתי. בכך הופכת ניו-ג'רזי למדינה ה-14 שמחוקקת חוק פרטיות מדינתי. החוק בניו-ג'רזי דומה מאוד בהוראותיו למתכונת החוקים המדינתיים האחרים על פרטיות צרכנים. הוא מגן על פרטיות המידע אודות יחידים בכשירותם האישית (ולא בכשירותם כעובדים או נציגים של חברה).

החוק חל על עסקים שפועלים בניו-ג'רזי או שמכוונים את המוצרים והשירותים שלהם לצרכנים במדינה אם בשנה קלנדרית הם עיבדו מידע אישי על 100,000 או יותר מתושבי המדינה, או שעיבדו מידע אישי על 25,000 או יותר מתושבי המידע בעודם מפיקים הכנסה ממכירת מידע. עסקים כאלה נדרשים בין היתר לפרסם מדיניות פרטיות לצרכנים ולהעניק להם זכויות בנוגע למידע אודותם, כדוגמת הזכות לקבל עותק מהמידע, להורות על מחיקתו, לתקן טעויות בו ולהורות שלא ייעשה בו שימוש לפרסום ממוקד ברשת. בדומה לחוקים המדינתיים בקליפורניה, קונטיקט וקולורדו, החוק גם דורש מעסקים לכבד איתות דפדפן אוניברסלי המורה להימנע מעיבוד מידע אישי לצורכי פרסום ממוקד ברשת.

החוק מחייב עסקים לפעול למזעור המידע שהם מעבדים ולעבד מידע באופן מידתי רק בהיקף הנדרש למטרות הלגיטימיות הנחוצות לעסק. עסקים יידרשו לערוך תסקיר השפעה על הפרטיות במקרים של עיבוד מידע בעל רגישות גבוהה או שמעורר סיכון גבוהה. החוק מחריג מתחולתו מידע שעבר התממה לפי כללים שהתוו נציבות הסחר הפדרלית ומכון התקנים האמריקאי ושאושרו בידי מנהל חטיבת הגנת הצרכן בממשל בניו-ג'רזי. גם מידע שפורסם ברבים מוחרג מתחולת החוק.

החוק צפוי להכנס לתוקף בינואר 2025.