עלה לרשת: מאגר סימני המסחר של ארץ ישראל המנדטורית

בפרוייקט ראשון מסוגו בישראל, פרופ' מיכאל בירנהק, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, שיחזר את מאגר סימני המסחר המנדטורי שפעל קודם להקמת המדינה והעלה אותו לרשת. רק 400 סימני מסחר מתוכם עדיין רשומים והם בעלי תוקף כעת.

השחזור נמשך על פני 12 שנים (!) ונעשה בעזרת צוות של 14 עוזרי ועוזרות מחקר. התוצאה היא מאגר המקיף את כל הסימנים שניתנו בתקופת המנדט – בסה"כ 7,903 סימני מסחר מתוך 9,823 בקשות שהוגשו.

מאגר סימני המסחר המנדטורי המקורי, אבד. ברשות הפטנטים שבמשרד המשפטים נמצא מאגר חלקי של סימנים מנדטוריים שהיו בתוקף במהלך תקופת המדינה המכיל בערך 20% מהמאגר המקורי. בנוסף לכך, בקשות סימני המסחר פורסמו באופן אקראי במהלך שנות המנדט, כך שלא היה מנוס, אלא לשחזר את המאגר ההיסטורי.

שחזור המאגר איפשר לחלץ מטה-דאטה ולהנגיש את המאגר לשימוש חינמי וחופשי. ניתן לחפש בו לפי שמות של מבקשי הסימנים, לפי מדינת המוצא שלהם, לפי תעשיות, לפי תוכן הסימנים, שפה (כולל תרגום הטקסט בסימנים בערבית), ולבצע חיתוכים בין כל אלה.

המרשם המשוחזר מאפשר לחקור היבטים של התפתחות העיצוב, תכנים תרבותיים, פרקטיקות מסחריות ועוד.

במקביל, פרופ' בירנהק פרסם על הפרוייקט הייחודי מאמר ב-Trademark Reporter, כאן.